ladowanie

Ładowanie

Kategorie

Znajdź Ogłoszenie

Regulamin


1.     Rzeszowski Serwis Ogłoszeniowy dostępny pod adresem www.bielszczanin.pl jest serwisem ogłoszeń internetowych, dalej określany w tym regulaminie jako Serwis

2.     Jako użytkownik w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z serwisu,

3.     Użytkownik umieszczający ogłoszenie oraz wpisując swoje dane do zasobów serwisu oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał,

4.     Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez serwis,

5.     Dane gromadzone przez serwis będą udostępniane tylko i wyłącznie na stronach serwisu rzeszowiak.pl oraz w e-mailach wysyłanych przez serwis,

6.     Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z zasobów serwisu. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu spoczywa na użytkowniku serwisu. rzeszowiak.pl nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach,

7.     Informacje zawarte na stronach serwisu rzeszowiak.pl mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania,

8.     Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie rzeszowiak.pl treści bądz materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądz niezgodne z ogólnie przyjętą netykietą,

9.     Niedozwolone jest również oferowanie lub reklamowanie następujących towarów/usług:

o    organów ludzkich,

o    broni,

o    narkotyków

o    materiałów pornograficznych,

o    spotkań o podtekście tylko dla dorosłych, usług towarzyskich, reklam osobistych, usługi masażu erotycznego,

o    towarów pochodzących z kradzieży,

o    towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,

o    informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe,

o    treści związane z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili,

o    towarów, które nie istnieją,

o    konkurencyjnych do prowadzonej przez serwis działalności,

o    ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,

o    towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,

o    produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza,

o    alkoholu,

o    tytoniu oraz produktów związanych z tytoniem ( także z tzw. e-papierosem )

o    biletów na imprezy kulturalne i sportowe po cenie wyższej niż cena nominalna

10.  Rezerwujemy prawo do nieakceptacji oraz usuwania ogłoszeń, które :

o    są umieszczone w nieodpowiedniej kategorii lub podkategorii,

o    informuję o zatrudnieniu w firmie/organizacji/przedsiębiorstwie, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.,

o    obraża, oczernia, komentuje usługi, firmy, osoby

o    gdy ilość ogłoszeń umieszczonych przez jednego użytkownika jest wieksza niż 10, lub gdy ogłoszenie o podobnej treści jest już aktywne na stronach serwisu,

o    zawierających adresy www lub linki do stron zewnętrznych

11.  Od roku 2012 zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Zakaz nie dotyczy hodowli zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. W praktyce oznacza to że handel psami i kotami może dotyczyć jedynie zarejestrowanych hodowli czyli zwierząt posiadających rodowód. Zabronione jest też wprowadzanie do obrotu (sprzedaży) zwierząt poza miejscami ich chowu lub hodowli. Po nowego zwierzaka będzie więc trzeba udać się wprost w miejsce hodowli. Ich sprzedaż (oraz kupno!) na targowiskach, giełdach i w domach prywatnych jest zabroniona. Pozostałe zwierzaki, nie pochodzące z hodowli, można jedynie przekazywać za darmo. Sprzedaż psów i kotów spoza hodowli, bez rodowodu jest na mocy nowej ustawy zabroniona!

12.  W przypadku usunięcia ogłoszenia płatnego, które narusza niniejszy regulamin, użytkowninkowi umieszczającegmu to ogłoszenie nie przysługuje zwrot opłaty za jego umieszczenie

13.  Podkategorie Agencje w skrócie określane jako ( A ) umieszczone w kategorii nieruchomości jest przeznaczona dla agencji nieruchomości jak i dla wszelkich firm developerskich zajmujących się budową, i/lub sprzedażą mieszkań. Ogłoszenia tych podmiotów mogą być umieszczane tylko i wyłącznie w tych podkategoriach ( nawet gdy oferta nie jest obciążona prowizją lub jest złożona z opcją "na wyłączność" bądź też w imieniu osoby prywatnej )

14.  Ogłoszenia w kategorii Praca/Zatrudnię są umieszczane tylko w przypadku, w którym jest podana pełna nazwa firmy, po której można jej istnienie zweryfikować. W przypadku braku nazwy firmy, bądź też podania "podejrzanego adresu" kontaktowego ( nie wskazującego na oryginalny e-mail firmowy ), ogłoszenia mogą nie zostać dodane do serwisu lub też są automatycznie przenoszone do działu 'Zatrudnie-dodatkowa'

15.  Ogłoszenia w kategorii Motoryzacja/Sprzedam są umieszczane tylko i wyłącznie w przypadku, w którym jest wystawiony konkretny istniejący samochód do sprzedania. W przypadku wystawienia ogłoszenia o ofercie kupna/skupu aut ogłoszenie będzie przeniesione do działu 'Motoryzacja/Kupię'.

16.  rzeszowiak.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

o    treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,

o    zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,

o    za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie rzeszowiak.pl zostaną wykorzystane,

o    funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje,

17.  Rezerwujemy prawo do:

o    usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,

o    modyfikowania niniejszego regulaminu,

o    czasowego przerywania pracy serwisu,

o    zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

18.   Nie odpowiadamy za poprawność tłumaczenia ogłoszeń . Wykupując opcję przetłumaczenia ogłoszenia na wybrany język nie jesteśmy wstanie kontrolować poprawności przetłumaczonego ogłoszenia ponieważ tłumaczą to osoby z poza naszej firmy ,ewentualne reklamacje będzie trzeba kierować do nich.1.      www.bielszczanin.pl jest serwisem ogłoszeń internetowych, dalej określany w tym regulaminie jako Serwis

2.     Jako użytkownik w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z serwisu,

3.     Użytkownik umieszczający ogłoszenie oraz wpisując swoje dane do zasobów serwisu oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał,

4.     Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez serwis,

5.     Dane gromadzone przez serwis będą udostępniane tylko i wyłącznie na stronach serwisu rzeszowiak.pl oraz w e-mailach wysyłanych przez serwis,

6.     Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z zasobów serwisu. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu spoczywa na użytkowniku serwisu. rzeszowiak.pl nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach,

7.     Informacje zawarte na stronach serwisu rzeszowiak.pl mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania,

8.     Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie rzeszowiak.pl treści bądz materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądz niezgodne z ogólnie przyjętą netykietą,

9.     Niedozwolone jest również oferowanie lub reklamowanie następujących towarów/usług:

o    organów ludzkich,

o    broni,

o    narkotyków

o    materiałów pornograficznych,

o    spotkań o podtekście tylko dla dorosłych, usług towarzyskich, reklam osobistych, usługi masażu erotycznego,

o    towarów pochodzących z kradzieży,

o    towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,

o    informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe,

o    treści związane z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili,

o    towarów, które nie istnieją,

o    konkurencyjnych do prowadzonej przez serwis działalności,

o    ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,

o    towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,

o    produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza,

o    alkoholu,

o    tytoniu oraz produktów związanych z tytoniem ( także z tzw. e-papierosem )

o    biletów na imprezy kulturalne i sportowe po cenie wyższej niż cena nominalna

10.  Rezerwujemy prawo do nieakceptacji oraz usuwania ogłoszeń, które :

o    są umieszczone w nieodpowiedniej kategorii lub podkategorii,

o    informuję o zatrudnieniu w firmie/organizacji/przedsiębiorstwie, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.,

o    obraża, oczernia, komentuje usługi, firmy, osoby

o    gdy ilość ogłoszeń umieszczonych przez jednego użytkownika jest wieksza niż 10, lub gdy ogłoszenie o podobnej treści jest już aktywne na stronach serwisu,

o    zawierających adresy www lub linki do stron zewnętrznych

11.  Od roku 2012 zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Zakaz nie dotyczy hodowli zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. W praktyce oznacza to że handel psami i kotami może dotyczyć jedynie zarejestrowanych hodowli czyli zwierząt posiadających rodowód. Zabronione jest też wprowadzanie do obrotu (sprzedaży) zwierząt poza miejscami ich chowu lub hodowli. Po nowego zwierzaka będzie więc trzeba udać się wprost w miejsce hodowli. Ich sprzedaż (oraz kupno!) na targowiskach, giełdach i w domach prywatnych jest zabroniona. Pozostałe zwierzaki, nie pochodzące z hodowli, można jedynie przekazywać za darmo. Sprzedaż psów i kotów spoza hodowli, bez rodowodu jest na mocy nowej ustawy zabroniona!

12.  W przypadku usunięcia ogłoszenia płatnego, które narusza niniejszy regulamin, użytkowninkowi umieszczającegmu to ogłoszenie nie przysługuje zwrot opłaty za jego umieszczenie

13.  Podkategorie Agencje w skrócie określane jako ( A ) umieszczone w kategorii nieruchomości jest przeznaczona dla agencji nieruchomości jak i dla wszelkich firm developerskich zajmujących się budową, i/lub sprzedażą mieszkań. Ogłoszenia tych podmiotów mogą być umieszczane tylko i wyłącznie w tych podkategoriach ( nawet gdy oferta nie jest obciążona prowizją lub jest złożona z opcją "na wyłączność" bądź też w imieniu osoby prywatnej )

14.  Ogłoszenia w kategorii Praca/Zatrudnię są umieszczane tylko w przypadku, w którym jest podana pełna nazwa firmy, po której można jej istnienie zweryfikować. W przypadku braku nazwy firmy, bądź też podania "podejrzanego adresu" kontaktowego ( nie wskazującego na oryginalny e-mail firmowy ), ogłoszenia mogą nie zostać dodane do serwisu lub też są automatycznie przenoszone do działu 'Zatrudnie-dodatkowa'

15.  Ogłoszenia w kategorii Motoryzacja/Sprzedam są umieszczane tylko i wyłącznie w przypadku, w którym jest wystawiony konkretny istniejący samochód do sprzedania. W przypadku wystawienia ogłoszenia o ofercie kupna/skupu aut ogłoszenie będzie przeniesione do działu 'Motoryzacja/Kupię'.

16.  rzeszowiak.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

o    treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,

o    zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,

o    za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie rzeszowiak.pl zostaną wykorzystane,

o    funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje,

17.  Rezerwujemy prawo do:

o    usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,

o    modyfikowania niniejszego regulaminu,

o    czasowego przerywania pracy serwisu,

o    zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

18.   Nie odpowiadamy za poprawność tłumaczenia ogłoszeń . Wykupując opcję przetłumaczenia ogłoszenia na wybrany język nie jesteśmy wstanie kontrolować poprawności przetłumaczonego ogłoszenia ponieważ tłumaczą to osoby z poza naszej firmy ,ewentualne reklamacje będzie trzeba kierować do nich.
· gdy treść ogłoszenia jest nieprawdziwa, nierzetelna, niezgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, niezgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu. Biorąc pod uwagę treść tego punktu zabrania się oferowania produktów leczniczych dostępnych jedynie z przepisu lekarza.


· gdy treść ogłoszenia narusza zasady moralno-etyczne, w szczególności gdy narusza interes prawny podmiotów trzecich, użytkowników portalu.


· gdy ogłoszenie dotyczy towarów pochodzących z przestępstwa


· gdy ogłoszenie dotyczy towarów, lub usług ułatwiających popełnianie przestępstw


w wyżej wymienionych przypadkach ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do nieinformowania ogłoszeniodawcy o odmowie publikacji.
Odpowiedzialność


1. Ogłoszeniodawca umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno - etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.


2. Ogłoszeniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników portalu, czytelników gazety za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie.


3. Ogłoszeniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów korzystających z serwisów celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych ofert, za ich treść i rzetelność, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno - etycznymi.


4. Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu formularza wynikające ze złej interpretacji kodu html oraz javascript przez nieaktualne przeglądarki internetowe.

§ 4 Postanowienia końcowe


1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego Regulaminu lub wykonania umowy o publikację ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w miejscu siedziby ogłoszeniobiorcy.


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.


3. Regulamin jest ogólnodostępny w biurze reklamy Ogłoszeniobiorcy oraz na stronach internetowych.